welcome_top

post Czynności


Notariusz dokonuje czynności zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie. Najczęściej wykonywane czynności to:

  • poświadczenia podpisu i kserokopii,
  • sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy: sprzedaży, darowizny, dożywocia, majątkowe małżeńskie, o podział majątku wspólnego, testamenty, przedwstępne, zamiany, dział spadku, zniesienie współwłasności, ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, zawiązanie spółek.

Od października 2008 roku notariusz sporządza również Akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych, mające taką samą moc prawną jak Postanowienia stwierdzające nabycie spadku, dokonywane w Sądach Rejonowych.

Od 2011 roku, za zgodą klientów, istnieje możliwość umieszczenia informacji o sporządzonych przez nich testamentach – w ogólnopolskim rejestrze testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Rejestr ten umożliwia sprawniejsze ich wyszukiwanie.

history_bottom
bottom