welcome_top

post Dokumenty


Dokumenty potrzebne do zawarcia aktu notarialnego można dostarczyć osobiście, faxem, bądź za pomocą poczty elektronicznej, w oryginałach, bądź w kopiach. Dbając o cenny czas naszych Klientów najlepiej dostarczyć je wcześniej, z kilkudniowym wyprzedzeniem. W dniu zawarcia aktu wymagane będą wyłącznie oryginały dokumentów oraz dokument tożsamości (ważny dowód osobisty, bądź paszport).

history_bottom
bottom